صفحه اصلی دانشگاه
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)
تازه هاي نشر

كتابهاي محيط زيست (جلد اول و دوم)، مباني شيمي عمومي، مجموعه مقالات كنگره ملي علوم دامي، آبياري سطحي (طراحي به روش تجربي و نيمه تجربي)، چكيده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي 1386 تا 1391، درمان شناختي رفتاري، English for the students of Sport Management، گنج روان، گرافيك كامپيوتري (با كدنويسي دلفي) ، مجموعه مقالات همايش حجاب، اصول حسابداري (2)، مجموعه مقالات همايش سبك زندگي حضرت امام جعفر صادق (ع) (جلد اول و دوم)، اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي مترجمي و زبان شناسي (كتابچه چكيده ها)، فعاليت فيزيكي و كيفيت زندگي در سرطان، مجموعه مقالات فرهنگي رسالت دانشگاهيان در ترويج و توسعه فرهنگ نماز، چكيده پايان نامه هاي سال 1386-1385، راهنماي كامل آموزش فعاليت ورزشي براي افراد ويژه، سازگاري فيزيولوژيك به تمرينات ورزشي، زندگي در فضاي مجازي(جنبه هاي رواني – اجتماعي اينترنت)، آشنايي با اهداف و خدمات مركز مشاوره و روان شناختي از آخرين انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در حال حاضر در دست چاپ مي باشد.

   
 
   

 

آخرین خبرنامه پژوهشی

 

 

آخرين مجلات پژوهشي    

   

عنوان مجله:پژوهش در علوم كشاورزي

آخرين شماره:دوره 8،شماره2(2012-3)

PISSN: 1735-8884
EISSN: 2228-5083
مديرمسئول: دكتر ابراهيم بهداد

سردبير: دكتر پيام نجفي

مدير داخلي: دكتر مجيد طغياني

فصلنامه

زبان:تا زمستان 88فارسي با چكيده انگليسي

از زمستان 88 به بعد انگليسي با چكيده فارسي

قيمت: تك شماره 25000 ريال

آبونمان:20000 ريال
سايت:http://journals.khuisf.ac.ir/jfanp 
رايانامه:
jras@khuisf.ac.ir
jras.khuisf.iau@gmail.com
    
تلفن:(داخلي 2243)
5354001 – 0311

فاكس:5354128 – 0311

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله

صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................


 
 

عنوان مجله:پژوهش در برنامه ريزي درسي

آخرين شماره: دوره 2, شماره 39( 1392 )

  ISSN: 2008-1197
مديرمسئول:دكتراحمدعلي فروغي

سردبير: دكتر محمدحسين يار محمديان

مدير داخلي: دكتر نرگس كشتي آراي
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e 

رايانامه: edu.journal@khuisf.ac.ir

           journal_khuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول
صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در روانشناسي كاربردي

آخرين شماره: دوره 14, شماره 53( 1392 )

ISSN: 1563-3314

مدير مسئول: دكتر احمد علي فروغي

سردبير: دكتر اصغر آقايي

مدير داخلي:دكتر سيد حميد آتش پور
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p

رايانامه: danvapazh@khuisf.ac.ir

           ravanshenasi_kh@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در آموزش زبان انگليسي

آخرين شماره:دوره1، شماره 2(زمستان 2013)

مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي

سردبير: دكتر منصور كوشا

مدير داخلي:دكتر حسين حيدري تبريزي
فصلنامه

زبان:انگليسي با چكيده فارسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt

رايانامه: en.journal@khuisf.ac.ir
تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 


عنوان :مجله بين المللي بازيافت مواد آلي در كشاورزي(International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

)

آخرين شماره:2

ISSN: 2251-7715

مدير مسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكترحسين پورمقدس 

فصلنامه

زبان: انگليسي

سايت:  http://www.ijrowa.com   

رايانامه:jrowa2011@gmail.com  

تلفكس: 5354117(0311)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان پژوهشكده، دفتر مجله

صندوق پستي:158-81595                                                        (با همكاري نشر Springer ) 

...................................................................................
 

عنوان :مجله پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني  
 
آخرين شماره:1

مدير مسئول: دكتر غلامرضا شريفي

سردبير: دكتر مهدي نمازي زاده 
مدير داخلي: دكتر فرزانه تقيان
فصلنامه

زبان: فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsmp

رايانامه:jsm.khuisf@yahoo.com 

تلفكس: 5354001(0311) داخلي 2352

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده تربيت بدني

صندوق پستي:158- 81595   

فهرست عناوین کتابهای چاپ شده از سال 90 تا پاییز 91
 
 
//
۱۳۹۳/۸/۸
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal