خرید کتاب
فراخوان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال
فراخوان جایزه کتاب
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)
تازه هاي نشر
درد در نوزادان -معماري و ناشنوايان راهكارهاي طراحي فضاهاي آموزشي- مرجع مميزي انرژي (ترجمه )- سواد رسانه اي و پيشگيري از جرم -تاتر و سينما در ايران و جهان - اصول و مفاهيم آموزش پرستاري- يادگيري حركتي كاربردي در تربيت بدني و ورزش ها (ترجمه )- راهنماي آموزش مهارتهاي ذهن آگاهي به كودكان و نوجوانان (ترجمه)-تنظيم اسمزي (ترجمه )- زالو شناسي- حق برخورداري از وكيل مدافع در آيين دادرسي كيفري- سنجش كاربردي در روانشناسي سازماني (جلدسوم)- كلانشهرها جغرافيا و جرائم خشن- بازنگري روزنامه نگاري معاصر و ماشين آلات ساختماني از آخرين انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مي باشد.

جديدترين دوره نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه

شماره چهل و هشتم -شهريور و مهرماه 1395


 

ن
آخرين مجلات پژوهشي    

عنوان:International Journal of Educational and Psychological Research

آخرين شماره:Volume 4,Issue 1,January-March2018

سردبير: دكتر محسن گلپرور

دبير اجرايي: مهشيد پزشكي

فصلنامه

زبان: انگليسي


...................................................................................

   

عنوان:Research on Crop Ecophysiology

آخرين شماره: Volume 12,Issue 1,Winter 2017
ISSN: 2345-4105
مديرمسئول: دكتر ابراهيم بهداد

سردبير: دكتر علي سليماني

مدير داخلي: دكتر حميدرضا جوانمرد
دوفصلنامه
زبان:انگليسي

سايت:http://journals.khuisf.ac.ir/roce
رايانامه:roce.khuisf.ac.ir@gmail.com
تلفن:35354128031

فاكس:35354060 – 031

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله

صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
عنوان: پژوهش در برنامه ريزي درسي

آخرين شماره:دوره 2 ،شماره 29( بهار97)

  ISSN: 2008-1197
مديرمسئول:دكتراحمدعلي فروغي

سردبير: دكتر نرگس كشتي آراي

مدير اجرايي: منصوره شمس
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e 

رايانامه:curr_journalkhuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول
صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
 

عنوان: دانش وپژوهش در روانشناسي كاربردي

آخرين شماره: دوره 18, شماره 4(زمستان1396)

ISSN: 1563-3314

مدير مسئول: دكتر احمدعلي فروغي

سردبير: دكترابوالقاسم نوري

فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p

رايانامه:ravanshenasi_kh92@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول

صندوق پستي:158- 81595 


...................................................................................

 
 

عنوان : Research in English Language Pedagogy

آخرين شماره:Volume 6,Issue 1,Winter and Spring2018

مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي

سردبير: دكتر منصور كوشا

مدير داخلي:دكتر عزيزه چالاك
دوفصلنامه

زبان:انگليسي با چكيده فارسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt

رايانامه: journal.relp@gmail.com
تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

صندوق پستي:158- 81595 


...................................................................................

 


عنوان : International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

آخرين شماره:Volume 7,Issue 2,June 2018

ISSN: 2251-7715

مدير مسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكترحسين پورمقدس

فصلنامه

زبان: انگليسي

سايت:  http://link.springer.com/journal/40093   

رايانامه:jrowa2011@gmail.com  

تلفن: 35352108(031)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان پژوهشكده، دفتر مجله

صندوق پستي:158-81595 

(با همكاري نشر Springer )
 
...................................................................................
 

عنوان : Geoconservation Research

آخرين شماره:- 
مديرمسئول: دكتر واچيك هايراپطيان

سردبير: دكتر نصراله عباسي

مدير داخلي: دكتر حسن حجازي

دبيراجرايي: مهشيد پزشكي

دوفصلنامه

زبان: انگليسي

 
//
۱۳۹۷/۶/۳۱
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal