صفحه اصلی دانشگاه
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)
تازه هاي نشر

كتابهاي هوش فرهنگي (واحد علوم و تحقيقات )جلد اول  و دوم، روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي جلددوم (ترجمه )، عفونت پري ايمپلنت : اتيولوژي ، تشخيص و طرح درمان (ترجمه) (با همكاري رويان پژوه)، دادگاه درمان مدار، فرهنگ دوجلدي مصطلحات علوم اسلامي، روانشناسي تربيتي ( واحد مباركه )، درآمدي بر مفاهيم و نظريه هاي فرهنگي، آناتومي عملكردي(ترجمه)، گنج روان :تحليل و تفسير مثنوي معنوي از ديدگاه روان شناسي دفتر اول (جلد دوم )، معماري و اوتيسم : راهكارهاي طراحي براي فضاهاي آموزشي، مجموعه مقالات همايش ملي مطالبات فرهنگي ايران 1404، ماليه عمومي (واحد نايين )، تاملي بروصاياي امام خميني (ره)، رازهاي موفقيت در مصاحبه (دفتر مشاوره)، انسان و محيط (رويكرد روانشناختي به  معماري و شهرسازي )، اربرد نرم افزار SAS در تجزيه هاي آماري توصيفي، استنباطي و چند متغيره، شناخت الكترونيك خودرو (ترجمه )جلد دوم، مجموعه مقالات سومين همايش گروه زبان و ادبيات فرانسه، English for physical education & sport science  students(تاليف)، برنامه درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني، راهبردهاي ساماندهي مقابله با جنگ نرم با تكيه بر مولفه هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي در نظام دانشگاهي و روانشناسي اجتماعي كاربردي از آخرين انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در حال حاضر در دست چاپ مي باشد.

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

آخرین خبرنامه پژوهشی

 

 

آخرين مجلات پژوهشي    

   

عنوان مجله:پژوهش در علوم كشاورزي

آخرين شماره:دوره 8،شماره2(2012-3)

PISSN: 1735-8884
EISSN: 2228-5083
مديرمسئول: دكتر ابراهيم بهداد

سردبير: دكتر پيام نجفي

مدير داخلي: دكتر مجيد طغياني

فصلنامه

زبان:تا زمستان 88فارسي با چكيده انگليسي

از زمستان 88 به بعد انگليسي با چكيده فارسي

قيمت: تك شماره 25000 ريال

آبونمان:20000 ريال
سايت:http://journals.khuisf.ac.ir/jfanp 
رايانامه:
jras@khuisf.ac.ir
jras.khuisf.iau@gmail.com
    
تلفن:(داخلي 2243)
5354001 – 0311

فاكس:5354128 – 0311

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله

صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................


 
 

عنوان مجله:پژوهش در برنامه ريزي درسي

آخرين شماره: دوره 2, شماره 39( 1392 )

  ISSN: 2008-1197
مديرمسئول:دكتراحمدعلي فروغي

سردبير: دكتر محمدحسين يار محمديان

مدير داخلي: دكتر نرگس كشتي آراي
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e 

رايانامه: edu.journal@khuisf.ac.ir

           journal_khuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول
صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در روانشناسي كاربردي

آخرين شماره: دوره 14, شماره 53( 1392 )

ISSN: 1563-3314

مدير مسئول: دكتر احمد علي فروغي

سردبير: دكتر اصغر آقايي

مدير داخلي:دكتر سيد حميد آتش پور
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p

رايانامه: danvapazh@khuisf.ac.ir

           ravanshenasi_kh@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در آموزش زبان انگليسي

آخرين شماره:دوره1، شماره 2(زمستان 2013)

مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي

سردبير: دكتر منصور كوشا

مدير داخلي:دكتر حسين حيدري تبريزي
فصلنامه

زبان:انگليسي با چكيده فارسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt

رايانامه: en.journal@khuisf.ac.ir
تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 


عنوان :مجله بين المللي بازيافت مواد آلي در كشاورزي(International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

)

آخرين شماره:2

ISSN: 2251-7715

مدير مسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكترحسين پورمقدس 

فصلنامه

زبان: انگليسي

سايت:  http://www.ijrowa.com   

رايانامه:jrowa2011@gmail.com  

تلفكس: 5354117(0311)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان پژوهشكده، دفتر مجله

صندوق پستي:158-81595                                                        (با همكاري نشر Springer ) 

...................................................................................
 

عنوان :مجله پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني  
 
آخرين شماره:1

مدير مسئول: دكتر غلامرضا شريفي

سردبير: دكتر مهدي نمازي زاده 
مدير داخلي: دكتر فرزانه تقيان
فصلنامه

زبان: فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsmp

رايانامه:jsm.khuisf@yahoo.com 

تلفكس: 5354001(0311) داخلي 2352

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده تربيت بدني

صندوق پستي:158- 81595   

فهرست عناوین کتابهای چاپ شده از سال 90 تا پاییز 91
 
 
//
۱۳۹۳/۱۰/۲
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal