صفحه اصلی دانشگاه
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)
تازه هاي نشر

يادگيري علم اندودنتيكس بر پايه حل مشكل (ترجمه )، فرايندهاي گرمابي و سامانه هاي كانسارساز- جلد دوم (ترجمه )، بررسي فقهي و حقوقي بازاريابي شبكه اي سالم و ناسالم و تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي، نورد سرد(واحد مباركه )، پرورش قارچ دكمه اي (جلد اول )، پرورش قارچ دكمه اي جلد پنجم(بيماري ها، آسيب ها و آفات)، داروهاي اورژانس پيش بيمارستاني (همراه با اتفاقات فوريتي)، عملكرد پرستار سلامت جامعه در مدرسه، سلامت زن سلامت جامعه (كتاب چهارم : پستان)، پرورش عناب در شرايط خشك و نيمه خشك  و مرجع جامع زبان تخصصي مهندسي عمران از آخرين انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در حال حاضر در دست چاپ مي باشد.

     
     
     
     

جديدترين دوره نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه

شماره بيست و پنجم-مهرماه 1393

 

آخرين مجلات پژوهشي    

   

عنوان مجله:پژوهش در علوم كشاورزي

آخرين شماره:دوره 9،شماره1(2014-4)

PISSN: 1735-8884
EISSN: 2228-5083
مديرمسئول: دكتر ابراهيم بهداد

سردبير: دكتر پيام نجفي

مدير داخلي: دكتر مجيد طغياني

فصلنامه

زبان:تا زمستان 88فارسي با چكيده انگليسي

از زمستان 88 به بعد انگليسي با چكيده فارسي

قيمت: تك شماره 25000 ريال

آبونمان:20000 ريال
سايت:http://journals.khuisf.ac.ir/jfanp
رايانامه:
jras@khuisf.ac.ir
jras.khuisf.iau@gmail.com
    
تلفن:(داخلي 2243)
5354001 – 0311

فاكس:5354128 – 0311

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله

صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................


 
 

عنوان مجله:پژوهش در برنامه ريزي درسي

آخرين شماره: شماره 43 ( زمستان 1393)

  ISSN: 2008-1197
مديرمسئول:دكتراحمدعلي فروغي

سردبير: دكتر محمدحسين يار محمديان

مدير داخلي: دكتر نرگس كشتي آراي
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e 

رايانامه: edu.journal@khuisf.ac.ir

           journal_khuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول
صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در روانشناسي كاربردي

آخرين شماره: دوره 15, شماره57( 1393 )

ISSN: 1563-3314

مدير مسئول: دكتر احمد علي فروغي

سردبير: دكتر اصغر آقايي

مدير داخلي:دكتر سيد حميد آتش پور
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p

رايانامه: danvapazh@khuisf.ac.ir

           ravanshenasi_kh@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در آموزش زبان انگليسي

آخرين شماره:دوره1، شماره 3(2014)

مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي

سردبير: دكتر منصور كوشا

مدير داخلي:دكتر حسين حيدري تبريزي
فصلنامه

زبان:انگليسي با چكيده فارسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt

رايانامه: en.journal@khuisf.ac.ir
تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

صندوق پستي:158- 81595 

...................................................................................

 


عنوان :مجله بين المللي بازيافت مواد آلي در كشاورزي(International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

)

آخرين شماره:دوره3 -شماره 4 (مارس 2014 - دسامبر 2014)

ISSN: 2251-7715

مدير مسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكترحسين پورمقدس 

فصلنامه

زبان: انگليسي

سايت:  http://www.ijrowa.com   

رايانامه:jrowa2011@gmail.com  

تلفكس: 5354117(0311)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان پژوهشكده، دفتر مجله

صندوق پستي:158-81595                                                        (با همكاري نشر Springer ) 

...................................................................................
 

عنوان :مجله پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني  
آخرين شماره:دوره 1،شماره 2(تابستان1393)

مدير مسئول: دكتر غلامرضا شريفي

سردبير: دكتر مهدي نمازي زاده 
مدير داخلي: دكتر فرزانه تقيان
فصلنامه

زبان: فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsmp

رايانامه:jsm.khuisf@yahoo.com 

تلفكس: 5354001(0311) داخلي 2352

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده تربيت بدني

صندوق پستي:158- 81595   

فهرست عناوین کتابهای چاپ شده از سال 90 تا پاییز 91
 
 
//
۱۳۹۳/۱۱/۷
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal