خرید کتاب
فراخوان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال
فراخوان جایزه کتاب
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)
تازه هاي نشر
مرجع جامع زاينده رود(جلد دوم)-مرجع جامع زاينده رود(جلد سوم)-ساختارشكني در مباحث قصاص- طرح مجتمع هاي مسكوني دست اوردهاي پژوهشي در مسكن- سكونت، هويت و دلبستگي به مكان- اكتساب مهارت در ورزش- بازاريابي در آموزش عالي- كاربرد هوش مصنوعي در رباتيك- نكات كاربردي تحقيق در علوم كشاورزي- پروتكل هاي كاربردي در آزمايشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي- كاربردي ترين داروهاي روان پزشكي و مراقبت پرستاري آنها- پايتخت هاي فرهنگي اروپا- شهرداري ها در آيينه آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور و راهنماي عملي آزمايشگاه مرفولوژي حشرات از آخرين انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مي باشد.

 

جديدترين دوره نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه

شماره چهل و هشتم -شهريور و مهرماه 1395


 

آخرين مجلات پژوهشي    

عنوان مجله:International Journal of Educational and Psychological Research

آخرين شماره:دوره3،شماره3(2017)

مديرمسئول: دكتر احمدعلي فروغي ابري

سردبير: دكتر محمدحسين يارمحمديان

مدير داخلي: مريم فولادوند

فصلنامه

زبان: انگليسي


...................................................................................

   

عنوان مجله:Research on Crop Ecophysiology-Continuation of Journal of Research in Agricultural Science

آخرين شماره:دوره 2،شماره11(2016)

ISSN: 2345-4105
مديرمسئول: دكتر ابراهيم بهداد

سردبير: دكتر علي سليماني

مدير داخلي: دكتر حميدرضا جوانمرد
معاون اجرايي: مريم بهداد
فصلنامه
زبان:انگليسي

سايت:http://journals.khuisf.ac.ir/roce
رايانامه:roce.khuisf.ac.ir@gmail.com , roce@khuisf.ac.ir
تلفن:35354128031

فاكس:35354060 – 031

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله

صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
عنوان مجله:پژوهش در برنامه ريزي درسي

آخرين شماره:دوره 2 ،شماره 27( پاييز96)

  ISSN: 2008-1197
مديرمسئول:دكتراحمدعلي فروغي

سردبير: دكتر محمدحسين يار محمديان

مدير داخلي: دكتر نرگس كشتي آراي
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e 

رايانامه: edu.journal@khuisf.ac.ir

           journal_khuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول
صندوق پستي:158- 81595

...................................................................................

 
 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در روانشناسي كاربردي

آخرين شماره: دوره 18, شماره 2( تابستان1396)

ISSN: 1563-3314

مدير مسئول: دكتر احمد علي فروغي

سردبير: دكتر اصغر آقايي

مدير داخلي:دكتر سيد حميد آتش پور
فصلنامه

زبان:فارسي با چكيده انگليسي

سايت: http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p

رايانامه: danvapazh@khuisf.ac.ir

           ravanshenasi_kh@yahoo.com

تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان انديشه طبقه اول

صندوق پستي:158- 81595 


...................................................................................

 
 

عنوان مجله:دانش وپژوهش در آموزش زبان انگليسي

آخرين شماره:دوره 2، شماره 5(2017)

مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي

سردبير: دكتر منصور كوشا

مدير داخلي:دكتر حسين حيدري تبريزي
فصلنامه

زبان:انگليسي با چكيده فارسي

سايت:  http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt

رايانامه: en.journal@khuisf.ac.ir
تلفن: (داخلي 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

صندوق پستي:158- 81595 


...................................................................................

 


عنوان :مجله بين المللي بازيافت مواد آلي در كشاورزي(International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

)

آخرين شماره:دوره 6،شماره 18(2017)

ISSN: 2251-7715

مدير مسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكترحسين پورمقدس 

فصلنامه

زبان: انگليسي

سايت:  http://link.springer.com/journal/40093   

رايانامه:jrowa2011@gmail.com  

تلفكس: 5354117(0311)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، ساختمان پژوهشكده، دفتر مجله

صندوق پستي:158-81595 

(با همكاري نشر Springer )
 
...................................................................................
 
 
عنوان مجله:مجله ي بين المللي زمين شناسي ، محيط زيست و علوم بهداشتيInternational Journal of Earth, Environment and Health Sciences

آخرين شماره: دوره 3، شماره2(2016)

مديرمسئول: دكتر پيام نجفي

سردبير: دكتر هادي رادنژاد

مدير اجرايي: مهشيد پزشكي با همكاري ناشر بين المللي Medknow

فصلنامه

زبان: انگليسي

 
//
۱۳۹۷/۳/۱
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal