كنترل كيفيت با رويكردمديريت ايمني غذا

نویسنده/مترجم
دكتر حامد اهري – دكتر اميرعلي انوار – دكتر عباسعلي مطلبي – بهروز اكبري- دكتر ساسان رضايي
شماره نشر
193
قیمت(ريال)
80000
تاریخ انتشار
1390
این کتاب مشتمل بر عناوین و فصول کاربردی در زمینه استانداردها و نحوه طراحی کارخانجات و آزمایشگاههای مواد غذایی با دیدگاه ایمنی محصول می باشد که بعد از بازبینی و استفاده از کتاب استانداردهای مدیریت ایمنی غذا به طبع رسید، در این کتاب، مراحل طراحی کارخانجات مواد غذایی و آزمایشگاههای مرجع و نیز اصول حصب به انضمام استانداردهای سری 22000 به صورت مفید به گونه ای تدوین شده اند که خوانندگان بدون صرف وقت اضافی و به راحتی از چگونگی مفاد آن اطلاع حاصل می نمایند و برای مسئولین و کارشناسان آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی ائم از بخش های دولتی و خصوصی و مسئولین فنی کارخانه های مواد غذایی و دانشجویان رشته های صنایع غذایی و بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بسیار مفید و مثمرثمر بوده، قابل توصیه می باشد.
Powered by DorsaPortal