وسايل نقليه مدرن الكتريكي هيبريد الكتريكي و پيل سوختي(ترجمه)

نویسنده/مترجم
دكتر محمدعلي عباسيان- رسول چراغي
شماره نشر
228
قیمت(ريال)
250000
تاریخ انتشار
1392
در اين كتاب به بحث در مورد اصول، مباني تئوري و شيوه‌هاي طراحي وسايل نقلية احتراق داخلي رايج، وسايل نقلية الكتريكي، وسايل نقلية هيبريد الكتريكي و وسايل نقلية پيل سوختي مي‌پردازيم. اين كتاب همچنين به طور جامع ، مشخصه‌هاي عملكرد وسيله نقليه‌، تنظيمات، استراتژي كنترل، روش‌هاي طراحي، مدل سازي و شبيه سازي وسايل نقلية مدرن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. موارد ديگري كه اين كتاب شامل آن‌ها مي‌شود عبارتند از تجزيه و تحليل معماري سيستم‌هاي انتقال نيرو، سيستم‌هاي انتقال مبني بر موتور احتراق داخلي، ساختار وسايل نقلية الكتريكي و وسايل نقلية هيبريد الكتريكي، سيستم‌هاي نيرومحركة الكتريكي، روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي انتقال الكتريكي سري/موازي/هيبريد ملايم، سيستم ذخيره كنندة انرژي، احياي ترمز، پيل‌هاي سوختي و كاربردشان در وسايل نقليه و طراحي سيستم‌هاي انتقال هيبريد الكتريكي پيل سوختي. روش‌‌ طراحي، پله پله از لحاظ رياضي شرح داده مي‌شود و همچنين در توصيف روش‌هاي طراحي هر سيستم انتقال، مثال‌هايي از نمونه‌هاي طراحي همراه با نتايج شبيه سازي شده ارائه مي‌گردند.
Powered by DorsaPortal