خرید کتاب
فراخوان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال
فراخوان جایزه کتاب
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)

شماره انتشار

عنوان كتاب

نويسنده/ مترجم

سال انتشار

بهاء (ريال)

176

چهل اندرز حكيمانه از نهج البلاغه

كانون قرآن و عترت خواهران دانشگاه خوراسگان

1393

اقدام به طراحي جلد

198

مجموعه چكيده مقالات ششمين همايش ايده هاي نودر كشاورزي

دكتر شاهين اقبال سعيد – دكتر سيدعلي تبعيديان

1391

اقدام به چاپ داخلي

247

فلش كارت هاي حركت شناسي

دكتر قاسم رحيمي – نرجس مهوري

1393

داراي مجوز

324

پرورش قارچ هاي سمي 

محسن يوسفي، محمدرضا نادري

1394

ارسال به داوري

350

تدبير و اميد زمينه ساز نصرت الهي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز

351

خاطرات و خون دل معمار انقلاب اسلامي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز از تهران

356

تغيير اقليم و مديريت حبوبات سردسيري(ترجمه )

دكتر علي سليماني

1396

داراي شابك واقدام به  ويراستاري

381

خانه هاي تاريخي اصفهان

دكتر مريم قاسمي

1396

اقدام جهت في پا

389

پرور پرورش و تكثير كرم خاكي  (ترجمه)

دكتر هادي رادنژاد – صديقه مرادي

1395

اقدام به صفحه آرايي و طراحي جلد

406

 English for the students of industrial safety(واحد مباركه)

دكتر مرتضي راعي

1395

داراي مجوز

407

فرهنگ خانه هاي اصفهان

دكتر مريم قاسمي – آزاده حريري

1396

مرحله طراحي جلد

409

ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

دكتر بهرام منتظري

1396

اقدام براي دريافت فيپا

410

تاريخ تفكر معاصر چاپ دوم

دكتر سيدهاشم گلستاني

1395نيمسال دوم

چاپ

413

درد و نوزادان

شيلان عزيزي – فردوس پلارك - دكتر نرگس  صادقي

1396

ارسال براي چاپ

414

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد اول)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

415

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد دوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

416

 اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد سوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

417

اصول اكتشاف ، حفاري و بهره برداري نفت و گاز جلد دوم(واحد ميمه) ترجمه

دكتر جواد طباطيايي و مريم كمال پور

1395

داراي مجوز

420

معماري و ناشنوايان راهنماي طراحي فضاهاي آموزشي

شيرين قاسمي – دكتر مريم قاسمي

1396

تاييد شورا

421

اصفهان دارالعلم شرق (سه جلد)

مهندس ليلا پهلوان زاده

1396

داراي مجوز

425

مرجع مميزي انرژي

مينا رئيسي نافچي – دكتر حسين حيدري تبريزي – دكتر مجيد دلشاد

1396

ارسال براي چاپ

426

اقتصاد سياست فرهنگي

مژده نقدي سده – دكتر حميدرضا حق وردي – دكتر رضا اسماعيلي – دكتر رضا بيريا

1396

اقدام براي طراحي جلد

427

سواد رسانه اي و پيشگيري از جرم

دكتر فائزه تقي پور – سعيد صادقي

1396

ارسال براي چاپ

428

تاتر و سينما در ايران و جهان

دكتر فائزه نقي پور- مهران فولادي نژاد

1396

مرحله مجوز ارشاد

429

اصول و مفاهيم آموزش پرستاري

دكتر شايسته صالحي

1396

ارسال براي چاپ

431

تكنيك هاي بازيافت ضايعات الكترونيك

دكتر مرضيه سليميان

1396

اقدام براي شابك

432

يادگيري حركتي كاربردي در تربيت بدني و ورزش ها (ترجمه )

دكتر زهره مشكاتي – دكتر بادامي – دكتر نزاكت الحسيني

1396

تاييد شوراي انتشارات

433

راهنماي آموزش ذهن تا آگاهي به كودكان و نوجوانان

دكتر غلامرضا منشئي

1396

ارسال براي مجوز ارشاد

434

اكولوژي پايه در رابطه با دريا و مصب (ترجمه )

دكترمحمدهادي ابوالحسني – دكتر عاطفه چمني

1396

تاييد شوراي انتشارات به شرط

435

تنظيم اسمزي (ترجمه )

دكتر هادي ابوالحسني – مهندس ميثم محمدبيگي – مهندس علي خدادوستي

1396

ارسال براي چاپ

437

سنجش كاربردي در روانشناسي سازماني (جلددوم)

دكتر محسن گل پرور

1396

داراي تاييد چاپ

438

نقطه شكفتن : هفت راهبرد ملي براي رشد تجارت سريع و آتشين

اكرم اكبريان

1396

اقدام براي طراحي جلد

439

برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني (ترجمه )

دكتر البرز قيناني

1396

صفحه آرايي و  طراحي جلد

 

طراحي انرژي خالص صفر (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1396

تاييد شورا به شرط ويرايش ادبي ترجمه

 

ساختمان سازي با خاك (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1396

اعلام يك  نتيجه داوري

 

نقش آفريني ايران و تركيه در ژئو پلتيك جديد(ترجمه )

دكتر مهناز گودرزي

1396

اعلام نتايج داوري

 

سنجش كاربردي در روانشناسي سازماني (جلدسوم)

دكتر محسن گل پرور

1396

ارسال به داوري

 

شناخت آلودگيهاي محيط زيست

دكتر محسن نوروزي

1396

ارسال براي يك داور

 

درآمدي بر شهرهاي هوشمند (ترجمه ) (واحد نايين )

ميثم شهبازي

1396

عدم تاييد شوراي انتشارات

 

طراحي براي مبتلايان به زوال (ترجمه)

دكتر سيده مرضيه طبائيان – زهرا گلچين

1396

ارسال براي داوري

 

زن از منظر قرآن و تاويل مفسران (واحد خرم آباد )

دكتر يداله ملكي – دكتر علي آل بويه

1396

تاييد شورا

 

طراحي داخلي براي اوتيسم

زهرا رياضي هراتمه

1396

پس از تقويت نقاط ضعف كتاب ارسال مجدد به داوري

 

گياهان دارويي (شناخت و مسيرهاي سنتز تركيبات شيميايي

دكتر احمدرضا گل پرور

1396

يك نسخه ديگر براي داورسوم ارسال گردد

 

تمرينات ورزشي در دوران بارداري (واحد مباركه )

زهرا سرجويي

1396

تاييد چاپ شورا

 

مناظر شفابخش

شيما طاهري(عضو باشگاه ) – دكتراميرحسين شباني

1396

دريافت نتايج داوري

 

دفع المنازعه

دكترحسين كلباسي

 

 

 

حاشيه تعليقه بر الهيات شرح تجريد در مباحث قدرت و علم الهي محمد بن احمد خفري (سده 10)

دكتر ديباجي و حسن محسني راد

 

 

 

توليد و فراوري گياهان دارويي موثر بر هورمون زنان

دكتر سيدجواد طباطبايي

1396

ارسال براي داوري

 

قدرت اطلاعات تكنولوژي و نظري روابط بين المللي (ترجمه)

دكتر مهناز گودرزي

1396

اعلام نتايج داوري

 

سازه هاي دريايي و فراساحلي (ترجمه )

محمد عبادي منش

1396

اعلام نتايج داوري

 

كودك خلاق به واسطه ي طراحي

نسترن رضوي – سميه ابراهيمي

1396

ارسال براي داوري

 

اصول ترسيم پرسپكتيو در معماري

سارا فتوت

1396

ارسال براي داوري

 

رفتار مكانيكي بتن

ريحانه رضائيان -دكتر عليرضا زارعي – دكترحميدرضا حق وردي

1396

ارسال براي داوري

 

Advanced English Reading Comprehension

بهنام قاسمي

1396

ارسال براي داوري

 

طراحي داخلي اوتيسم از تولد تا اوايل كودكي

زهرا رياضي هراتمه

1396

ارسال براي داوري

 

اسليمي در پنجره هاي رازوري ايراني

حميد آقا شريفيان اصفهاني

1396

تاييد چاپ شورا

 

كاربرد قيرهاي امولسيوني در آسفالت هاي حفاظتي

دكتر احمد گلي

1396

تاييد چاپ شورا

 

مديريت ، نوع آوري و كارآفريني

امين نوري

1396

ارسال براي داوري

 

تنش اكسيداتيو در گياهان زراعي (واحد كرج) (ارسال جهت داوري به اين واحد )

داود حبيبي – فريد گل زردي

1396

ارسال براي يك داور

 

بيست دقيقه در منهتن (ترجمه )

امير يداله پور

1396

تاييد چاپ شورا و عدم پيگيري نويسنده

 

متره و برآورد همراه با كاربرد كامپيوتر در آن وآوردآ

دكتر ناصر حاجيان

1396

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباني مديريت چمنكاري

دكتر داوود نادري

1396

ارسال به داوري

 

اقليم ومعماري (ترجمه )

دكتر عبداله جبل عاملي – بهاره مختاري

1396

داراي نتيجه داوري

 

Biotatistics for Animal Science

دكتر شاهين اقبال سعيد

1396

عدم پيگيري نويسنده

 

مستند نگاري نقوش ميراث معماري اصفهان

فرنوش دانش پناه

1396

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباحث مربوط به ارگانيك سازمان نظام مهندسي كشاوري

 

1396

ارسال به داوري

 

رفتار مصرف كننده

دكتر سيدحميد آتش پور- ابوالقاسم نوري – حسين سماواتيان – غفوريان

1396

طرح در شورا و ارسال براي پژوهشكده اعتياد

//
۱۳۹۷/۱/۳۱
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal