خرید کتاب
فراخوان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال
فراخوان جایزه کتاب
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
فراخوان مقاله
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
مجله فرد و جامعه (مهلت ارسال مقالات تا 15 مهر 92)

شماره انتشار

عنوان كتاب

نويسنده/ مترجم

سال انتشار

بهاء (ريال)

176

چهل اندرز حكيمانه از نهج البلاغه

كانون قرآن و عترت خواهران دانشگاه خوراسگان

1393

اقدام به طراحي جلد

198

مجموعه چكيده مقالات ششمين همايش ايده هاي نودر كشاورزي

دكتر شاهين اقبال سعيد – دكتر سيدعلي تبعيديان

1391

اقدام به چاپ داخلي

247

فلش كارت هاي حركت شناسي

دكتر قاسم رحيمي – نرجس مهوري

1393

داراي مجوز

324

پرورش قارچ هاي سمي

محسن يوسفي، محمدرضا نادري

1394

ارسال به داوري

350

تدبير و اميد زمينه ساز نصرت الهي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز

351

خاطرات و خون دل معمار انقلاب اسلامي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز از تهران

356

تغيير اقليم و مديريت حبوبات سردسيري(ترجمه )

دكتر علي سليماني

1397

داراي شابك واقدام به ويراستاري

381

خانه هاي تاريخي اصفهان

دكتر مريم قاسمي

1396 نيمسال دوم

اقدام جهت في پا

389

پرور پرورش و تكثير كرم خاكي (ترجمه)

دكتر هادي رادنژاد – صديقه مرادي

1395

اقدام به صفحه آرايي و طراحي جلد

406

English for the students of industrial safety(واحد مباركه)

دكتر مرتضي راعي

1395

داراي مجوز

407

فرهنگ خانه هاي اصفهان

دكتر مريم قاسمي – آزاده حريري

1397

مرحله طراحي جلد

409

ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

دكتر بهرام منتظري

1396 نيمسال دوم

داراي مجوزارشاد

414

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد اول)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

415

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد دوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

416

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد سوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

417

اصول اكتشاف ، حفاري و بهره برداري نفت و گاز جلد دوم(واحد ميمه) ترجمه

دكتر جواد طباطيايي و مريم كمال پور

1395

داراي مجوز

421

اصفهان دارالعلم شرق (سه جلد)

مهندس ليلا پهلوان زاده

1397

داراي مجوز

426

اقتصاد سياست فرهنگي

مژده نقدي سده – دكتر حميدرضا حق وردي – دكتر رضا اسماعيلي – دكتر رضا بيريا

1397

اقدام جهتچاپ

431

تكنيك هاي بازيافت ضايعات الكترونيك

دكتر مرضيه سليميان

1396نيمسال دوم

داراي مجوز ارشاد

434

اكولوژي پايه در رابطه با دريا و مصب (ترجمه )

دكترمحمدهادي ابوالحسني – دكتر عاطفه چمني

1397

تاييد شوراي انتشارات به شرط

438

نقطه شكفتن : هفت راهبرد ملي جهترشد تجارت سريع و آتشين

اكرم اكبريان

1397

داراي شابك

439

برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني (ترجمه )

دكتر البرز قيناني

1397

داراي مجوز ارشاد

440

پرستاري سلامت جامعه – عمومي

احمد ابراهيمي – دكتر شايسته صالحي

1397

 

441

راهنماي توليد بادام

دكتر رامين بابادائي ساماني – دكتر سيداصغر موسوي قهفرخي – دكتر مهرداد جعفرپور

1397

داراي شابك

443

شخصيت متهم

شهاب نيلي – دكتر آرش قدوسي

1397

ارسال جهت مجوز ارشاد

444

گياهان دارويي

دكتر احمدرضا گل پرور- مهندس امين هادي پناه

1397

دريافت في پا

447

سنجش كاربردي در روان شناسي سازماني (جلد چهارم)

دكتر محسن گل پرور

1397

ارسال جهت في پا

453

فرمهاي تكميل آمار تولد طبيعي

نازي كريمي

1397

ارسال جهت داوري

454

بزهكاري اطفال و نوجوانان

دكترمسعود حيدري – دكتر محمود اشراقي

1397

داراي نتايج داوري

 

روانشناسي آسيبهاي ورزشي و توانبخشي (ترجمه )

 

دكتر زهره مشكاتي

1397

تاييد چاپ

 

تاثير برنامه هاي توسعه اي سازمان ملل متحد

 

دكتر مهناز گودرزي

1397

ارسال جهت داوري

 

پرورش قارچ صدفي

دكتر حميدرضا جوانمراد- محسن يوسفي

1397

داراي تاييد چاپ*

 

آشنايي با صنعت قارچ

دكتر حميدرضا جوانمراد- محسن يوسفي

1397

داراي تاييد چاپ

 

جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست منطقه اي فدراسيون روسيه

 

دكتر مهناز گودرزي

1397

ارسال جهت داوري

 

آب هاي شيرين و نظارت (ترجمه )

دكتر ليلا رئيسي

1397

ارسال جهت داوري

 

پيگري وضعي در تقابل با حريم خصوصي

دكتر مسعود حيدري – دكتر مهدي جليليان

1397

ارسال جهت داوري

 

نگرشي نو به مقوله خانواده درماني در پيشگيري از بزهكاري

دكتر مسعود حيدري- روح اله شفيعي

1397

ارسال جهت داوري

 

آكوستيك معماري مصور (ترجمه )

امير عاملي

1397

ارسال جهت داوري

 

فرمهاي تكميل آمار تولد طبيعي

نازي كريمي

1397

ارسال جهت داوري

 

سندرم خستگي مزمن با تاكيد بر شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي

دكتر ايلناز سجاديان

1397

ارسال جهت داوري

 

استراتژي فرهنگي اسلامي در خارج از جهان اسلام (ترجمه )

تابش – ستوده فر

1397

ارسال جهت داوري

 

استراتژي فرهنگي براي جهان اسلام (ترجمه)

تابش – ستوده فر

1397

ارسال جهت داوري

 

تحليل درباره چگونگي ايجاد ثروت و فقر

دكتر صادق بختياري

1397

ارسال جهت داوري

 

دارت

 

1397

داراي تاييد چاپ*

 

مديريت پياده سازي سيستمهاي اطلاعات مديريت در سازمانها

دكتر پيكري

1397

ارسال جهت  داوري

 

شخصي سازي دانش در آموزش عالي

دكتر محمدعلي نادي - آرزو عرفان

1397

ارسال جهت داوري به دفتر گسترش توليد علم

 

ارزيابي و مديريت خطر

دكتر فاطمه رشيدي

1397

پس از تكميل ارسال به داوري

 

طراحي انرژي خالص صفر (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1397

تاييد شورا به شرط ويرايش ادبي ترجمه

 

ساختمان سازي با خاك (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1397

اعلام يك نتيجه داوري

 

نقش آفريني ايران و تركيه در ژئو پلتيك جديد(ترجمه )

دكتر مهناز گودرزي

1397

اعلام نتايج داوري

 

ImmediateFunction Esthetics in Implandt Dentistry (ترجمه )

دكتر ميثم مهابادي – دكتر پدرام پاكزاد – دكتر كوشا بكراني

1397

ارسال جهت داوري

 

طرح مجتمع هاي مسكوني ميان مرتبه

دكتر عبدالحسين شاهكار و همكاران

1397

مرحله داوري

 

شناخت آلودگيهاي محيط زيست

دكتر محسن نوروزي

1397

ارسال جهت يك داور

 

درآمدي بر شهرهاي هوشمند (ترجمه ) (واحد نايين )

ميثم شهبازي

1397

عدم تاييد شوراي انتشارات

 

طراحي براي مبتلايان به زوال (ترجمه)

دكتر سيده مرضيه طبائيان – زهرا گلچين

1397

ارسال جهت داوري

 

زن از منظر قرآن و تاويل مفسران (واحد خرم آباد )

دكتر يداله ملكي – دكتر علي آل بويه

1397

تاييد شورا

 

طراحي داخلي براي اوتيسم

زهرا رياضي هراتمه

1397

پس از تقويت نقاط ضعف كتاب ارسال مجدد به داوري

 

تمرينات ورزشي در دوران بارداري (واحد مباركه )

زهرا سرجويي

1397

تاييد چاپ شورا

 

مناظر شفابخش

شيما طاهري(عضو باشگاه ) – دكتراميرحسين شباني

1397

دريافت نتايج داوري

 

توليد و فراوري گياهان دارويي موثر بر هورمون زنان

دكتر سيدجواد طباطبايي

1397

ارسال جهت داوري

 

قدرت اطلاعات تكنولوژي و نظري روابط بين المللي (ترجمه)

دكتر مهناز گودرزي

1397

اعلام نتايج داوري

 

سازه هاي دريايي و فراساحلي (ترجمه )

محمد عبادي منش

1397

اعلام نتايج داوري

 

كودك خلاق به واسطه ي طراحي

نسترن رضوي – سميه ابراهيمي

1397

ارسال جهت داوري

 

اصول ترسيم پرسپكتيو در معماري

سارا فتوت

1397

ارسال جهت داوري

 

رفتار مكانيكي بتن

ريحانه رضائيان -دكتر عليرضا زارعي – دكترحميدرضا حق وردي

1397

ارسال جهت داوري

 

Advanced English Reading Comprehension

بهنام قاسمي

1397

ارسال جهت داوري

 

طراحي داخلي اوتيسم از تولد تا اوايل كودكي

زهرا رياضي هراتمه

1397

ارسال جهت داوري

 

اسليمي در پنجره هاي رازوري ايراني

حميد آقا شريفيان اصفهاني

1397

تاييد چاپ شورا

 

كاربرد قيرهاي امولسيوني در آسفالت هاي حفاظتي

دكتر احمد گلي

1397

تاييد چاپ شورا

 

مديريت ، نوع آوري و كارآفريني

امين نوري

1397

ارسال جهت داوري

 

تنش اكسيداتيو در گياهان زراعي (واحد كرج) (ارسال جهت داوري به اين واحد )

داود حبيبي – فريد گل زردي

1397

ارسال جهت يك داور

 

بيست دقيقه در منهتن (ترجمه )

امير يداله پور

1397

تاييد چاپ شورا و عدم پيگيري نويسنده

 

متره و برآورد همراه با كاربرد كامپيوتر در آن

دكتر ناصر حاجيان

1397

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباني مديريت چمنكاري

دكتر داوود نادري

1397

ارسال به داوري

 

اقليم ومعماري (ترجمه )

دكتر عبداله جبل عاملي – بهاره مختاري

1397

داراي نتيجه داوري

 

Biotatistics for Animal Science

دكتر شاهين اقبال سعيد

1397

عدم پيگيري نويسنده

 

مستند نگاري نقوش ميراث معماري اصفهان

فرنوش دانش پناه

1397

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباحث مربوط به ارگانيك سازمان نظام مهندسي كشاوري

 

1397

ارسال به داوري

//
۱۳۹۷/۵/۲۴
//
////
Journal of Textile and Polymers

Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal