خرید کتاب
عکس روز
1
خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  

شماره انتشار

عنوان كتاب

نويسنده/ مترجم

سال انتشار

روند چاپ

144

فنون پيشرفته در مديريت گلخانه(تاليف)

مهندس اقتداري

1390-1394

150000 اقدام به چاپ دوم

176

چهل اندرز حكيمانه از نهج البلاغه

كانون قرآن و عترت خواهران دانشگاه خوراسگان

1393

اقدام به طراحي جلد

198

مجموعه چكيده مقالات ششمين همايش ايده هاي نودر كشاورزي

دكتر شاهين اقبال سعيد – دكتر سيدعلي تبعيديان

1391

اقدام به چاپ داخلي

247

فلش كارت هاي حركت شناسي

دكتر قاسم رحيمي – نرجس مهوري

1393

داراي مجوز

324

پرورش قارچ هاي سمي

محسن يوسفي، محمدرضا نادري

1394

ارسال به داوري

350

تدبير و اميد زمينه ساز نصرت الهي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز

351

خاطرات و خون دل معمار انقلاب اسلامي

دكتر رضا اسماعيلي – عليرضا مجلسي فر – حسين كاظمي

1395

اقدام جهت مجوز از تهران

356

تغيير اقليم و مديريت حبوبات سردسيري(ترجمه )

دكتر علي سليماني

1397

داراي شابك واقدام به ويراستاري

381

خانه هاي تاريخي اصفهان

دكتر مريم قاسمي

1396 نيمسال دوم

اقدام جهت في پا

389

پرورش و تكثير كرم خاكي (ترجمه)

دكتر هادي رادنژاد – صديقه مرادي

1395

اقدام به صفحه آرايي و طراحي جلد

406

English for the students of industrial safety(واحد مباركه)

دكتر مرتضي راعي

1395

داراي مجوز ارشاد

407

فرهنگ خانه هاي اصفهان

دكتر مريم قاسمي – آزاده حريري

1397

مرحله طراحي جلد

409

ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

دكتر بهرام منتظري

1396 نيمسال دوم

داراي مجوزارشاد

414

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد اول)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

415

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد دوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

416

اصول و مباني كشت سلول و بافت گياهي (جلد سوم)

حامد كياني – آرش مختاري

1396

داراي شابك

417

اصول اكتشاف ، حفاري و بهره برداري نفت و گاز جلد دوم(واحد ميمه) ترجمه

دكتر جواد طباطيايي و مريم كمال پور

1395

داراي مجوز

421

اصفهان دارالعلم شرق (سه جلد)

مهندس ليلا پهلوان زاده

1397

داراي مجوز

431

تكنيك هاي بازيافت ضايعات الكترونيك

دكتر مرضيه سليميان

1396نيمسال دوم

داراي مجوز ارشاد

434

اكولوژي پايه در رابطه با دريا و مصب (ترجمه )

دكترمحمدهادي ابوالحسني – دكتر عاطفه چمني

1397

تاييد شوراي انتشارات به شرط

441

راهنماي توليد بادام

دكتر رامين بابادائي ساماني – دكتر سيداصغر موسوي قهفرخي – دكتر مهرداد جعفرپور

1397

داراي مجوز چاپ با هزينه شخصي

443

شخصيت متهم

شهاب نيلي – دكتر آرش قدوسي

1397

داراي مجوز ارشاد

453

دفترچه آمار تولد طبيعي

نازي كريمي

1397

مجوز ارشاد

454

بزهكاري اطفال و نوجوانان

دكترمسعود حيدري – دكتر محمود اشراقي

1397

ارسال جهت داوري

457

مباني ليزر و كاربردهاي كلينيكي آن در دندانپزشكي

فريناز كوهرنگي – ذكتر شريفه شاهي – دكتر سيما سوادكوهي

1397

داراي فيپا

458

آشنايي با قارچ هاي خوراكي، دارويي و سمي

دكتر حميدرضا جوانمراد- محسن يوسفي

1397

داراي فيپا با هزينه شخصي *

459

آشنايي با صنعت قارچ

دكتر حميدرضا جوانمراد- محسن يوسفي

1397

داراي فيپا

460

تمرينات ورزشي در دوران بارداري (واحد مباركه )

زهرا سرجويي

1397

تاييد چاپ شورا

461

راهبردهاي اقدام فرهنگي براي مسلمانان خارج از جهان اسلام (ترجمه )

دكتر اعتباريان –محمد تابش – مهدي ستوده فر- غلامرضا قجاوند

1397

تاييد چاپ الكترونيكي- داراي فيپا

462

راهبردهاي فرهنگي براي جهان اسلام (ترجمه)

دكتر اعتباريان –محمد تابش – مهدي ستوده فر- غلامرضا قجاوند

1397

تاييد چاپ الكترونيكي- داراي فيپا

463

راهنماي باليني مراقبت پرستاري در آسيب هاي ثانويه مغزي

دكتر ضيائي راد

1397

تأييد چاپ

464

بازتاب برنامه هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران

دكتر مهناز گودرزي

1397

داراي شابك

465

سندرم خستگي مزمن با تاكيد بر شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي

دكتر ايلناز سجاديان

1397

تأييد چاپ

466

جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست منطقه اي فدراسيون روسيه

 

دكتر مهناز گودرزي

1397

تأييد چاپ

467

حقوق آب هاي شيرين و نظارت (ترجمه )

دكتر ليلا رئيسي – سودابه نامداريان

1397

تاييد چاپ الكترونيكي

468

بازسازي فوري عملكرد و زيبايي در دندانپزشكي ايمپلنت

دكتر مهابادي

1397

تاييد چاپ 100 جلد

469

پرستاري سلامت جامعه (ترجمه) استانهوپ و لانكستر ج2

احمد ابراهيمي

1397

داراي شابك

470

طراحي انرژي خالص صفر (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1397

داراي شابك

471

دارت (ترجمه)

دكتر رخساره بادامي

1397

داراي تاييد چاپ*

472

روانشناسي آسيبهاي ورزشي و توانبخشي (ترجمه )

دكتر زهره مشكاتي - دكتر بادامي- دكتر نزاكت الحسيني

1397

تاييد چاپ

 

مقدمه اي بر درمان ها ي مبتني بر ذهن آگاهي

دكتر آتش پور ...

1397

اعلام جواب داوري

 

زبان تخصصي مديريت

دكتر حميدرضا پيكري- دكتر علي رشيدپور

1397

اعلام جواب داوري

 

شبيه سازي جريان در كانال ها با مدل 3D Flow

عليرضا رستم زاده

1397

عدم تأييد داوران

 

آكوستيك معماري مصور (ترجمه )

امير عاملي

1397

تاييد چاپ به همراه ويراستاري

 

آناليز ميكروبي مواد غذليي

خانم خسروي و همكاران

1397

ارسال جهت داوري

 

تحليل درباره چگونگي ايجاد ثروت و فقر

دكتر صادق بختياري

1397

ارسال جهت داوري

 

مديريت پياده سازي سيستمهاي اطلاعات مديريت در سازمانها

دكتر پيكري

1397

اعمال نظر داوران و دوباره طرح در شورا

 

تجاري سازي دانش در آموزش عالي

دكتر محمدعلي نادي - آرزو عرفان

1397

تأييد چاپ بعد از ويراستاري

 

ارزيابي و مديريت خطر

دكتر فاطمه رشيدي

1397

پس از تكميل ارسال به داوري

 

ساختمان سازي با خاك (ترجمه )

دكتر مقدي خدابخشيان

1397

اعلام يك نتيجه داوري

 

نقش آفريني ايران و تركيه در ژئو پلتيك جديد(ترجمه )

دكتر مهناز گودرزي

1397

اعلام نتايج داوري

 

پروتكل اعمال نيرو به صورت تاخير زودهنگام و فوري (ترجمه )

دكتر ميثم مهابادي – دكتر پدرام پاكزاد – دكتر كوشا بكراني

1397

تاييد چاپ همراه ويراستاري

 

طرح مجتمع هاي مسكوني ميان مرتبه

دكتر عبدالحسين شاهكار و همكاران

1397

مرحله داوري

 

شناخت آلودگيهاي محيط زيست

دكتر محسن نوروزي

1397

ارسال جهت يك داور

 

درآمدي بر شهرهاي هوشمند (ترجمه ) (واحد نايين )

ميثم شهبازي

1397

عدم تاييد شوراي انتشارات

 

طراحي براي مبتلايان به زوال (ترجمه)

دكتر سيده مرضيه طبائيان – زهرا گلچين

1397

ارسال جهت داوري

 

زن از منظر قرآن و تاويل مفسران (واحد خرم آباد )

دكتر يداله ملكي – دكتر علي آل بويه

1397

تاييد شورا با هزينه واحد خرم آباد

 

طراحي داخلي براي اوتيسم

زهرا رياضي هراتمه

1397

پس از تقويت نقاط ضعف كتاب ارسال مجدد به داوري

 

مناظر شفابخش

شيما طاهري(عضو باشگاه ) – دكتراميرحسين شباني

1397

دريافت نتايج داوري

 

توليد و فراوري گياهان دارويي موثر بر هورمون زنان

دكتر سيدجواد طباطبايي

1397

ارسال جهت داوري

 

قدرت اطلاعات تكنولوژي و نظري روابط بين المللي (ترجمه)

دكتر مهناز گودرزي

1397

اعلام نتايج داوري

 

سازه هاي دريايي و فراساحلي (ترجمه )

محمد عبادي منش

1397

اعلام نتايج داوري

 

كودك خلاق به واسطه ي طراحي

نسترن رضوي – سميه ابراهيمي

1397

ارسال جهت داوري

 

اصول ترسيم پرسپكتيو در معماري

سارا فتوت

1397

ارسال جهت داوري

 

رفتار مكانيكي بتن

ريحانه رضائيان -دكتر عليرضا زارعي – دكترحميدرضا حق وردي

1397

ارسال جهت داوري

 

Advanced English Reading Comprehension

بهنام قاسمي

1397

ارسال جهت داوري

 

طراحي داخلي اوتيسم از تولد تا اوايل كودكي

زهرا رياضي هراتمه

1397

ارسال جهت داوري

 

اسليمي در پنجره هاي رازوري ايراني

حميد آقا شريفيان اصفهاني

1397

تاييد چاپ شورا

 

كاربرد قيرهاي امولسيوني در آسفالت هاي حفاظتي

دكتر احمد گلي

1397

تاييد چاپ شورا

 

مديريت ، نوع آوري و كارآفريني

امين نوري

1397

ارسال جهت داوري

 

تنش اكسيداتيو در گياهان زراعي (واحد كرج) (ارسال جهت داوري به اين واحد )

داود حبيبي – فريد گل زردي

1397

ارسال جهت يك داور

 

بيست دقيقه در منهتن (ترجمه )

امير يداله پور

1397

تاييد چاپ شورا و عدم پيگيري نويسنده

 

متره و برآورد همراه با كاربرد كامپيوتر در آن

دكتر ناصر حاجيان

1397

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباني مديريت چمنكاري

دكتر داوود نادري

1397

ارسال به داوري

 

اقليم و معماري (ترجمه )

دكتر عبداله جبل عاملي – بهاره مختاري

1397

داراي نتيجه داوري

 

Biotatistics for Animal Science

دكتر شاهين اقبال سعيد

1397

عدم پيگيري نويسنده

 

مستند نگاري نقوش ميراث معماري اصفهان

فرنوش دانش پناه

1397

اعلام نتيجه به نويسنده

 

مباحث مربوط به ارگانيك سازمان نظام مهندسي كشاورزي

 

1397

ارسال به داوري

 

مقدمه اي بر كلودرا (ترجمه)

دكتر فرساد زماني

1397

بعد از ارائه ترجمه كامل ارسال به داوري

 

سازمان هاي فرهنگي

دكتر سعيد شريفي

1397

تأييد چاپ همراه با اعمال نظر داوران

 

مسأله فردا پيرامون آينده و فرهنگ

دكتر نقش – دكتر سعيد شريفي

1397

تأييد چاپ

 

مقابله با تغييرات آب و هوايي در نظام بين المللي حقوق بشر

دكتر پورخاقان

1397

تاييد شورا *

ارسال به داوري

 

توليد پراكنده (ترجمه)

دكتر هادي ثقفي- امين رسوليان

1397

ارسال به داوري

 

دستور كار آزمايشگاه ريزپردازنده (دولت آباد)

زهرا حيدريان – دكتر آتا جهانگيرمشيدي

1397

تاييد شورا با پرداخت هزينه توسط واحد

 

دستور كار آزمايشگاه كنترل صنعتي (دولت آباد)

زهرا حيدريان – دكتر آتا جهانگيرمشيدي

1397

تاييد شورا با پرداخت هزينه توسط واحد

 

شهرداري ها در آيينه نظريات مشورتي قوه قضاييه (تجديد چاپ)

دكتر مسعود حيدري

1397

ارسال به داوري

 

معماري سبز (ترجمه)

الهام پوربافراني

1397

كتاب در سال 1396 ترجمه شده است

 

تصحيح و تحشيه ديوان ميرزا عبدا.. گرجي اصفهاني

الهام حريرساز

1397

عدم تأييد شورا

 

جايگاه داوري تجاري در حل اختلافات مشتريان و بانك در ايران

سعيد اشراقي- دكتر پورخاقان

1397

ارسال به داوري

 

راهنماي باليني شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي براي دردهاي مزمن (ترجمه)

نفيسه باقري

1397

ارسال به داوري

 

محيط هاي كاري:تحول فضاهاي توليد (صنعتي سازي و فضاهاي ساخته شده در جهان اسلام) (ترجمه)

ليلا پهلوان زاده

 

1397

 

ارسال به داوري

 

تجهيز مجدد ميراث صنعتي (ترجمه)

ليلا پهلوان زاده

1397

ارسال به داوري

 

ميراث صنعتي جهاني (ترجمه)

ليلا پهلوان زاده

1397

ارسال به داوري

 

باز عمران مكان هاي صنعتي راهنماي معماران، طراحان و سازندگان (ترجمه)

ليلا پهلوان زاده

1397

ارسال به داوري

 

آموزش تربيت بدني براي يادگيري(ترجمه)

دكتر مشكاتي

1397

ارسال به داوري

 

اساس خشك كردن مواد غذايي (ترجمه)

دكتر زمين دار

1397

بعد از ويرايش ارسال به داوري

 

روانشناسي مصرف كننده

دكتر فرهادي- دكتر آتش پور

1397

بعد از ويرايش ارسال به داوري

 

بازاريابي سازمان هاي فرهنگي (ترجمه)

دكتر رشيدپور

 

1397

ارسال به داوري

 
//
۱۳۹۸/۱/۵
//
////
Web Design by R.Setayesh & E.Khodadadi
Powered by DorsaPortal